MOST NA KRASZOWICACH GOTOWY! Od kilku dni nad rzeką Bystrzycą od strony Kraszowic zamontowana została nowa kładka pieszo-rowerowa. To obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji stalowej, kratownicowej spawanej. Rozpiętość kładki wynosi 31,5 metra, szerokość użytkowa – 3 metry. Na zamontowanej konstrukcji stalowej wykonana zostanie teraz żelbetowa płyta pomostowa. Łączny ciężar zamontowanej konstrukcji wynosi około 18,5 tony. Kończą się również prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, długości około 631 metrów i szerokości 3 metrów. Kładka, jak i ścieżka zostaną także oświetlone – posadowionych zostanie 29 słupów oświetleniowych. Użytkowanie kładki będzie jednak możliwe od września kiedy to wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie. Teraz czekamy tylko na wykonanie tunelu pod torami i droga do Kraszowic będzie otwarta.

Porządki nad Bystrzycą Trwają prace porządkowe nad brzegami rzeki Bystrzycy, co jest efektem podpisanego przez miasto porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. „Farma Miejska” wykonywać będzie prace do końca listopada br. Koszt tego zadania to 58 tys. zł. Zaczęto od usuwania samosiewów młodych drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy do utylizacji oraz koszenia trawy i porostów na terenie od mostu przy ul. Westerplatte w stronę ul. Kraszowickiej (po stronie ulicy Bokserskiej). Następnie prace wykonywane będą na odcinku od mostu przy ul. Wodnej do mostu przy ul. Wrocławskiej (po stronie ul. Nadbrzeżnej) oraz od mostu przy ul. Wodnej do zakrętu przy ul. Miłego Dnia.

Rozpoczyna się przebudowa ulicy Przyjaźni w Świdnicy Od wtorku, 6 czerwca nastąpi zamknięcie ulicy Przyjaźni w Świdnicy. Rozpocznie się 1 etap prac polegający na wyłączeniu z ruchu tej ulicy od skrzyżowania z ul. Kraszowicką do skrzyżowania z ul. Śląską. Z uwagi na istniejące ograniczenia w ruchu pojazdów na ul. Śląskiej, wyznaczono dwie trasy objazdowe dla pojazdów, które zmieszczą się pod wiaduktem kolejowym oraz dla tych które muszą ten obiekt ominąć (w załączeniu mapa tras objazdowych). W trakcie przebudowy wykonana zostanie nowa konstrukcja i poprawiona geometria jezdni, ulica zostanie wyposażona w obustronne chodniki, nowe oświetlenie, powstaną dwie zatoki autobusowe. Równocześnie będą trwały prace związane z porządkowaniem infrastruktury technicznej. Koszty zadania to 2 026 000 zł, z czego 50% będzie kwotą dofinansowania z programu przebudowy dróg lokalnych. Planowany termin zakończenia prac to 31 października br. Po wprowadzeniu 2 etapu zadania, trasy objazdowe będą modyfikowane. Zamknięte wtedy zostanie skrzyżowanie ulic Śląska – Przyjaźni – Słowiańska, gdzie zakres prac będzie znacznie mniejszy. O dokładnych terminach będziemy Państwa informować.

PRASA OBJAZDY ETAP 1DSC_8538